EN spot

CNG - surovina budoucnosti

• Zemní plyn je jediným rozšířeným a ekologicky příznivým palivem, které je schopno v příštích 40ti letech zajistit zásobování automobilového parku ve světě
• Vozidla na CNG se používají v téměř 80ti zemích na všech kontinentech světa v počtu překračujícím 12 milionů kusů
• V celosvětovém průměru je provoz vozidel na CNG levnější o 66% než na benzín a o 33% než na naftu
Cena ropy je velmi nestabilní a je dosti pravděpodobné, že po překonání hospodářské krize bude dále stoupat
• Zemní plyn jako palivo může nahradit všechny typy kapalných pohoných hmot ve všech jejich aplikacích, zatímco naopak to možné není
Průzkum a využití klasických nalezišť zemního plynu neustále pokračuje
• Bioplyn (methan vzniklý rozkladem organické hmoty) je obnovitelný zdroj energie, který je možné produkovat kdekoliv na světě
 

 

 

Ekologie, bezpečnost

Bezpečnost
• Zemní plyn je lehčí než vzduch, v případě úniku se hned rozptýlí a předejde se tak možnému výbuchu jako např. u benzínu nebo LPG
• Lahve na uskladnění stlačeného zemního plynu jsou vyráběny podle velmi přísných norem a jsou náročně zkoušeny tlaky, které jsou mnohem vyšší než při běžném užití
• Vzhledem k povaze plynu a konstrukci celého zařízení je provoz automobilu na CNG považován za bezpečnější než na konvenční paliva

Ekologie

 Zemní plyn splňuje nejpřísnější ekologické normy požadované ze strany vlád a regulačních orgánů. Jedná se o palivo s nejmenší mírou kontaminace prostředí
•Vozidla, používající jako palivo CNG, produkují o 25% méně CO2 než vozidla na  benzín a o 35% méně než vozidla na naftu
• Vozidla, používající palivo CNG mají emise CO snížené o 95% ve srovnání s benzínovými vozidly. Emise uhlovodíků jsou snížené o 80% a emise oxidů dusíků jsou nižší o 30%
• Vozidlo na CNG neprodukuje žádné sirné emise, žádné pevné částice ani žádné olovo a další těžké kovy
• CNG je hermeticky uzavřen ve vysokotlakých nádobách. Nedochází tedy k odpařování jako u benzínu, kdy se jeho část odpařuje a toto způsobuje 50% celkové kontaminace aromatickými uhlovodíky
 
Copyright © 2011 – 2024  Noncore, a. s., všechna práva vyhrazena
Design by Ekipagrafik     Made by FLACO Group s.r.o.